top of page

UW PRIVACY bij Carta Coaching

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Cristiana Carta, als uw behandelend therapeut een dossier aanmaakt. Ook dit is een wettelijke verplichting die de WGBO oplegt. In uw dossier staan ​​aantekeningen over uw gezondheidstoestand en informatie over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

In het dossier staan ​​ook gegevens die nodig zijn voor uw behandeling en die ik indien nodig, na uw uitdrukkelijke toestemming, van u of een andere zorgverlener heb gekregen, bijvoorbeeld van uw huisarts of eerdere therapeut(en).

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit houdt onder meer in dat ik:

 

zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens - uw bestand aangezien uw gegevens beveiligd zijn

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ook heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor anoniem gebruik tijdens peer-supervisiebeoordeling.

Als ik werk aan mijn voortdurende professionele vooruitgang en training door supervisie te krijgen van een bevoegde supervisor (bijvoorbeeld in Schematherapie), om mijn vaardigheden te verrijken en te verfijnen, maar ook om mijn kwalificatietitel te verbeteren, vraag ik vriendelijk om uw toestemming om mijn eigen optredens tijdens sessies op te nemen.

 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik facturen kan maken.

Als ik je gegevens om een ​​andere reden wil gebruiken, zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntdossier worden 15 jaar bewaard zoals wettelijk vereist en vastgelegd in de behandelovereenkomst.

 

PRIVACY OP DE FACTUUR

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan ​​alle door de zorgverzekeraar gevraagde gegevens, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dit zijn:

Uw naam, adres en woonplaats

Je geboortedatum

De behandeldatum

Een korte beschrijving van de behandeling, zoals “integratieve psychotherapie consult”, of “psychosociale therapie consult” zal in het Nederlands (“integratieve psychotherapie”, “psychosociale therapie behandeling”

De kosten van het consult

 

Door hier te ondertekenen bevestigt u dit document gelezen te hebben en akkoord te gaan met het privacybeleid van Carta Coaching:

Datum: ................................................ ........

Vierkant: ........................................ ........ .......................

Naam therapeut: ................................................. .. .................................................

NVPA-registratienummer: ................................................................ ........................

Handtekening therapeut:

Handtekening klant:

In het geval van een minderjarige, beide ouders of verzorgers:

bottom of page